تیاتر فرهنگ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تئاتر فرهنگ

تئاتری در خیابان لاله‌زار. در ۱۳۲۳ش به‌ همت عبدالحسین نوشین، طایفی و وثیق با نمایش ولپن، اثر بن جانسون افتتاح شد؛ این نمایش نُه شب بر روی صحنه بود. گروهی از همکاران قدیمی ازجمله لُرتا، توران مهرزاد، حسین خیرخواه، حسن خاشع، عطاالله زاهد، ایرج ساویز، مصطفی اسکویی و جلال ریاحی با نوشین همکاری می‌کردند. به‌همراه خیرخواه نمایش‌های تاجر ونیزی، اثر ویلیام شکسپیر؛ مسافرت حاجی‌قربان، ترجمۀ حسن ناصر؛ و میرزا کمال‌الدین (تارتوف شرقی)، اثر مولیر را در این تئاتر بر روی صحنه بردند.

نوشین یک سال در تئاتر فرهنگ فعالیت کرد و پس از آن با عضویت در کمیسیون تفتیش کل حزب تودۀ ایران در مقام مسئول کمیتۀ ایالتی حزب، در ۱۳۲۴ش به خراسان رفت و تئاتر فرهنگ نیز منحل شد.