سرایان، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سَرایان، شهر

نمايي از شهر سَرايان

شهری در استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، و مرکز اداری بخش سرایان. با ارتفاع ۱,۴۴۵ متر، در منطقه‌ای کوه‌پایه‌ای، در ۲۹۰کیلومتری جنوب غربی مشهد و ۳۷کیلومتری شرق جنوبی فردوس، سر راه فردوس به قائن و بیرجند، قرار دارد. اقلیم این شهر معتدل و خشک و جمعیت آن ۱۱,۷۸۹ نفر است (۱۳۸۵). در ۱۳۳۷ش، مرکز اداری بخش سرایان شهرستان فردوس شد.