میافارقین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

میافارقین (شهر)

(نام یونانی آن مارتوروپولیس) شهر قدیمی در جنوب شرقی ترکیه در ساحل رود دجله با 1,370,000 نفر جمعیت (2001). نام آن به معنی «شهر شهیدان» است. در تجارت مس، غلات، پنبه و نفت اهمیت زیادی دارد. میافارقین عربی تحریف‌شدۀ میفرکت آرام یا موفرگن ارمنی است. یاقوت می‌نویسد: میافارقین در نیمۀ اول قرن هفتم هجری مشهورترین شهر دیاربکر است که به میا منسوب شده که آن را بنا کرده و فارقین همان است که به فارسی خندق می‌خوانند. که دور آن شهر کشیده شده است و بنای آن را به انوشیروان بن قباد نسبت می‌دهند. دیاربکر در سال 240م جزئی از روم بود و در 400م شاپور دوم آن‌جا را گرفت. در زمان‌های گذشته، بارها بین رومی‌ها و ایرانیان دست به دست گشت. در دورۀ اسلام حمدانیان، آل‌ بویه، سلجوقیان و ایوبیان به ترتیب بر آن حکومت داشتند و بعدها به دست مغولان و پس از آن صفویان افتاد. در 921ق این شهر به تصرف عثمانیان درآمد. در زمان تصرف کردهای سلیمانی، ویران شد و اکنون به جای آن شهر سلوان (مخفف از سلیمانیه) موجود است.