نظامی عروضی، احمد بن عمر (ز ۵۵۰ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

نِظامی عَروضی، احمد بن عمر (ز ۵۵۰ق)

تذکره‌نویس و شاعر ایرانی. از ملازمان پادشاهان غوری در بامیان بود. با عمر خیام و امیر معزی دیدار و گفت‌وگو داشت. شهرت نظامی به‌سبب‌ تألیف کتاب مجمع‌النوادر/چهارمقاله (به تصحیح محمد قزوینی، لیدن، ۱۹۰۹) است. با مبادی دبیری و طب و نجوم نیز آشنایی داشت و در شاعری زبان‌آور نبود.