آسکاریاز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آسْکاریاز (ascariasis)

آسْکارياز

در پزشکی، آلودگی افراد به کِرم گِردی با نام آسکاریس لامبریکوئید[۱]. این کِرم انگل رودۀ انسان و سایر پستانداران است. یک‌پنجم افراد در سراسر جهان ناقل این کِرم گردند که طول آن گاهی به ۲۵ سانتی‌متر می‌رسد.
 

 


  1. Ascaris lumbricoides