آصف بن برخیا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آصف‌ بن برخیا (Asif ibn Barkhiya)

(به عبری: آساف ‌بن برخیا) وزیر یا ندیم مؤتمن سلیمان. در بیشتر داستان‌های حضرت سلیمان از او نام‌ برده شده و در قرآن (نمل، ۴۰) نیز به او اشاره شده است. سلیمان از یاران خویش می‌خواهد که قبل از ورود ملکۀ سبا، تخت او را پیش وی حاضر کنند. یکی از همراهان، که «بهره‌ای از علم کتاب برده بود»، ادعا می‌کند که در یک چشم به‌هم‌زدن این کار مهم را انجام خواهد داد. مفسرانی مانند ابن عباس و شیخ طوسی، این فرد را آصف‌ بن برخیا دانسته‌اند.