باروتچی، فدریکو (ح ۱۵۳۵ـ۱۶۱۲)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

باروتْچی، فِدِریکو (ح ۱۵۳۵ـ۱۶۱۲)(Barocci, Federico)

تابلوي پايين‌آوردن مسيح از صليب

نقاش ایتالیایی. با نام فیوری دا اوربینو[۱] نیز شهرت داشت. در اوربینو[۲] زندگی می‌کرد. تابلوهایی رنگین با مضامین دینی و شیوه‌ای پراحساس می‌کشید، که بین رنسانس متعالی[۳] و باروک[۴] قرار می‌گیرد. بسیاری از پرده‌های دینی‌اش، ازجمله خانوادۀ مقدّس[۵] (ح ۱۵۷۰) تأثیر از رافائل[۶] و کوّردجو[۷] را نشان می‌دهند. در رُم، دیوارنگاره‌[۸]های کاخ کاردینال جولیو دلّا رووِرِه[۹] (۱۵۳۳ـ ۱۵۷۵) را اجرا کرد؛ و سپس به دعوت پاپ پیوس چهارم[۱۰] در تزیین تالار بلودره[۱۱] شرکت جست. باروتچی از تعمّق در آثار رافائل و کوّردجو به‌شیوه‌ای لطیف و متکلّف دست‌ یافت، اما آن را با ذوق و ادراک نمایشی درآمیخت، که بشارتی بود بر ظهور شیوۀ باروک و نقاشیِ دینی قرن ۱۷. تابلوی مریم عذرا میان مردم[۱۲] (موزۀ اوفیتسی[۱۳]، فلورانس[۱۴]) نمونه‌ای شاخص از نقاشی اوست. از دیگر آثارش، نقاشی محرابیِ[۱۵] پایین‌آوردن مسیح از صلیب[۱۶] برای کلیسای جامع سان‌لورنتسو[۱۷] در پروجا[۱۸]، و روایتی از شام آخر[۱۹] برای کلیسای مینِروا[۲۰] درخور ذکرند. اولین نقاشی بود که استفاده از گچِ رنگی[۲۱] برای طراحی را در مرکز ایتالیا معمول ساخت.

 


 1. Fiori da Urbino
 2. Urbino
 3. High Renaissance
 4. baroque
 5. Holy Family
 6. Raphael
 7. Correggio
 8. fresco
 9. Cardinal Giulio della Rovere
 10. Pope Pius IV
 11. Belvedere
 12. Madonna del Popolo
 13. Uffizi
 14. Florence
 15. altarpiece
 16. Deposition
 17. Cathedral of S Lorenzo
 18. Perugia
 19. Last Supper
 20. Church of Minerva
 21. coloured pastel