تالار اشرف، اصفهان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
تالار اشرف
نام تالار اشرف
کشور پرونده:Flag of Iran.svg ایران
موقعیت اصفهان
کاربری تالار
زمان ساخت دورۀ صفوی

تالار اشرف، اصفهان

تالار اشرف، اصفهان

بیشتر کارشناسان، تالار اشرف را از بناهای دورۀ صفوی، و باقی‌ماندۀ یکی از کاخ‌های این دوره می‌دانند. منابع مختلف، بانی بنا را شاه‌عباس دوم صفوی، شاه‌سلیمان صفوی، شاه سلطان‌ حسین صفوی، یا اشرف افغان دانسته‌اند. ژان شاردن۱، که کاخ‌های صفوی را در اواخر سلطنت شاه‌عباس دوم در سفرنامۀ خود توصیف کرده، به این بنا اشاره نکرده است؛ بر این اساس کارشناسان احداث بنا را مربوط به اواخر سلطنت شاه ‌سلیمان، و یا دورۀ شاه‌ سلطان حسین صفوی دانسته‌اند. تالار اشرف در طی زمان بسیار آسیب دید. در دوره‌های اخیر ساختمان و تزیینات آن مرمت شده است و اکنون به مهمان‌سرای استانداری اصفهان اختصاص دارد. این بنا تالاری چلپیاشکل در میانه، و مجموعه اتاق‌هایی در دو سوی آن را دربر می‌گیرد. طاق گنبدی‌شکلِ میانۀ تالار، مقرنس زیبایی مزین‌ به نقاشی‌های نفیس طلاکاری دارد. دیوارهای تالار، نقاشی‌های ظریف و گچ‌بری‌های طلاکاری‌شده، داشته‌، که اکنون ازبین رفته‌اند. نمای بنا آجری است، و در پشت‌بغل‌ها و داخل قاب‌ها، تزیینات کاشی‌کاری دیده می‌شود.

Jean Chardin