جوردانو، لوکا (۱۶۳۴ـ۱۷۰۵)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

جورْدانو، لوکا (۱۶۳۴ـ۱۷۰۵)(Giordano, Luca)

نقاش ایتالیایی در شیوۀ باروک[۱]. هنرمندی پرکار بود، که بیشتر به‌سبب سقف‌نگاره‌هایش در فلورانس[۲]، رم، ناپل، ونیز، و اسپانیا شهرت یافت. از نقاشان گوناگونی، به‌‌ویژه پائولو ورونزه[۳]، تأثیر گرفت؛ نقاشی‌هایش از آثار نقاشان متقدم باروک سرزنده‌ترند. جوردانو در ناپل به‌دنیا آمد، و نزد خوزه دِ ریبرا[۴] و سپس پیِترو دا کورتونا[۵] هنر آموخت. در دهۀ ۱۶۸۰ در فلورانس فعال بود، و از ۱۶۸۲ تا ۱۶۸۳ سقفی را در کاخ مدیچی ـ ریکّاردی[۶] نقاشی کرد. در ۱۶۹۲، شارل دوم[۷]، او را به اسپانیا احضار کرد تا بر سقف‌های کاخ اسکوریال[۸] نقاشی کند، این مأموریت دَه سال به‌طول انجامید. در ۱۷۰۲ به ناپل بازگشت، در آن‌جا آثارش را به‌شیوه‌ای پرتحرک و با رنگ‌هایی روشن اجرا کرد، که در تیه‌پولو[۹] تأثیر نهاد، و به منبعی مهم در نقاشی تزیینی قرن ۱۸ تبدیل شد.  1. baroque
  2. Florence
  3. Paolo Veronese
  4. José de Ribera
  5. Pietro da Cortona
  6. Palazzo Medici-Riccardi
  7. Charles II
  8. Escorial
  9. Tiepolo