ماسک (2)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ماسْک ‌ (masque)

نوعی سرگرمی درباریِ نمایشی با موضوعی خیالی یا اسطوره‌ای که‌ در آن‌ موسیقی، رقص، و لباس‌های پرزرق و برق و طراحی صحنه‌ برجستگی و اهمیتی‌ بیش‌ از پی‌رنگ‌ داستانی دارند. خاستگاه این نوع نمایش، ایتالیا است‌ که‌ درباریانش فعالانه در اجراها شرکت می‌کردند، و اوج محبوبیت آن در دربار انگلستان بین‌ ۱۶۰۰ و ۱۶۴۰م بود که‌ ماسک‌هایی با همکاری بن‌ جانسون[۱] در مقام نویسنده و اینیگو جونز[۲] در مقام طراح صحنه به‌اجرا درمی‌آمد. جان میلتون[۳] نیز در زمینۀ ماسک شعر می‌نوشت‌. ازجمله‌ آهنگ‌سازان آن‌ عبارت‌اند از تامس کمپیون[۴]، جان‌ کوپِراریو[۵]، هنری‌ لاوز[۶]، ویلیام‌ بِرد[۷]، و هنری‌ پرسل[۸]. ماسک‌ تأثیر عظیمی‌ بر سیر تکامل‌ باله‌ و اپرا داشت‌، و چارچوب‌ پرنقش‌ و نگاری‌ که‌ برای‌ اجرای‌ آن‌ به‌کار می‌رفت،‌ بعدها به‌ قاب‌ صحنه‌ تبدیل‌ شد.  1. Ben Jonson
  2. Inigo Jones
  3. John Milton
  4. Thomas Campion
  5. John Coperario
  6. Henry Lawes
  7. William Byrd
  8. Henry Purcell