یوگسلاوی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

یوگُسلاوی (Yugoslavia)
نام کشوری در جنوب شرقی اروپا[۱] واقع در شبه‌جزیره بالکان[۲] که در ۱۹۱۸پس از پایان جنگ جهانی اول[۳] از ادغام صربستان[۴] و چند منطقه دیگر که در آن زمان جزو امپراتوری اتریش ـ مجارستان[۵] بودند، تشکیل شد و در اوایل دهه ۱۹۹۰ فروپاشید و امروزه مجموعۀ کشورهای مستقل صربستان، اسلوونی[۶]، کروآسی[۷]، بوسنی و هرزگوین[۸]، مقدونیه[۹]، مونته‌نگرو[۱۰] و سرانجام کوزوو[۱۱] را تشکیل می دهد. در مورد تاریخ یوگسلاوی ← صربستان

 1. Europe
 2. Balkans
 3. World War I
 4. Serbia
 5. Austro-Hungarian Empire
 6. Slovenia
 7. Croatia
 8. Bosnia and Herzegovina
 9. Macedonia
 10. Montenegro
 11. Kosovo