آسکاریاز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 16:26, 16 December 2023 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

آسْکاریاز (ascariasis)

آسْکارياز

در پزشکی، آلودگی افراد به کِرم گِردی با نام آسکاریس لامبریکوئید[۱]. این کِرم انگل رودۀ انسان و سایر پستانداران است. یک‌پنجم افراد در سراسر جهان ناقل این کِرم گردند که طول آن گاهی به ۲۵ سانتی‌متر می‌رسد.
 

 


  1. Ascaris lumbricoides