قاین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

قائن

شهری در استان خراسان جنوبی، و مرکز اداری شهرستان قائنات، با ارتفاع ۱,۴۴۰ متر. در دشتی در ۷۵۳کیلومتری شرق جنوبی تهران و ۲۸۸کیلومتری جنوب مشهد، سر راه گناباد به بیرجند، قرار دارد. اقلیم آن معتدل و خشک و جمعیت آن ۳۴,۴۶۵ نفر است (۱۳۸۵). قائن از شهرهای قدیم ایران است و دارای مسجد جامع و نیز قلعۀ مستحکمی بوده که هنوز پابرجاست. ناصرخسرو قبادیانی در ۴۳۱ش از قائن دیدن کرده و استحکام آن شهر را ستوده است. حمدالله مستوفی در قرن ۸ق، آن را مرکز قهستان دانسته و مارکوپولو، سیاح ونیزی، از آن به‌نام‌های تون و کاین یاد کرده است. شهر امروزی قائن در زمان شاهرخ تیموری در محل شهر قدیم ساخته شده و تا یکی دو قرن پیش تابع شهرستان بیرجند بود.