آلکان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آلکان (alkane)
هر عضو از گروه هیدروکربن‌هایی با فرمول کلی CnH۲n+۲. معمولاً به پارافین‌ها[۱] معروف‌اند. گفته می‌شود آلکان‌ها سیرشده[۲]اند، زیرا فقط پیوندهای یگانۀ کووالان[۳] دارند. آلکان‌های سبک‌تر، ازجمله متان، اتان، پروپان، و بوتان گازهایی بی‌رنگ، و آلکان‌های سنگین‌تر مایع یا جامدند. در طبیعت این مواد در گاز طبیعی و نفت یافت می‌شوند. واکنش‌های اصلی آن‌ها سوختن و بُرم‌دارشدن است.
 


  1. paraffins
  2. saturate
  3. single covalent bonds