آل یعقوب

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آلِ یَعقُوب (Al-e Yaqoub)


در قرآن، نام خاندان یعقوب. این عبارت دوبار در قرآن به‌کار رفته است (یوسف، ۶؛ مریم، ۵ و ۶). نام دیگر یعقوب «اسرائیل» است (آل عمران، ۹۳؛ مریم، ۵۸) و بنی‌اسرائیل فرزندان اویند. بنی‌اسرائیل همان اسباط دوازده‌گانه‌اند. دربارۀ نام آل یعقوب آرا متفاوت است. برخی مقصود از آل یعقوب را همۀ افراد منسوب به یعقوب (ع) می‌دانند. از نظر برخی دیگر مراد، یعقوب (ع) و همسر و یازده پسر اویند؛ یعنی همان کسانی که یوسف آن‌ها را در خواب دیده بود.

از بزرگان آل یعقوب معروف‌ترین آنان که همگی به نبوت رسیده‌اند و برخی نیز مقام فرمانروایی داشته‌‌اند عبارت‌اند از یوسف، موسی، هارون، شعیب، داود، سلیمان، اسباط، زکریا، یحیی و عیسی (ع).