آمونیاک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آمونیاک (ammonia)

NH۳، گازی بی‌رنگ، با بویی تند، سبک‌تر از هوا، و با حلالیت بالا در آب. در مقیاس صنعتی، از طریق فرآیند هابر[۱] یا فرآیند هابر ـ بوش[۲] تولید می‌شود و عمدتاً برای تولید کودهای ‌ازته، اسید نیتریک، و برخی از مواد منفجره به‌کار می‌رود. در سازواره‌های آبزی[۳] و بعضی حشرات، ضایعات نیتروژنیِ حاصل از شکستن آمینواسیدها و نظایر آن به‌ شکل آمونیاک، اما در پستانداران به صورت اوره[۴] دفع می‌شوند. موقعیت کارخانجات تولیدکنندۀ آمونیاک و محصولات جانبی آن اصولاً در اکثر نقاط به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که به جاده، رودخانه، و راه‌آهن دسترسی داشته باشند تا حمل مواد اولیه به‌راحتی صورت ‌گیرد.
  1. Haber Process
  2. Haber-Bosch
  3. aquatic organism
  4. urea