آپوکریف

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

آپوکریف (Apocrypha)
(در عربی ابوکریفا، از واژۀ یونانی apokryphos به‌‌معنی «پنهان‌») نام ملحقات عهد_عتیق[۱] مشتمل بر چهارده کتاب در کهن‌ترین ترجمۀ یونانی عهد عتیق (ترجمۀ هفتادی) که در معتبرترین نسخۀ تورات عبرانی نیامده، و یهودیان و کلیسا ی پروتستان آن‌ها را نمی‌پذیرند، ولی کلیسای کاتولیک روم عمدۀ آن‌ها را به‌عنوان کتاب‌های قانونی ثانوی به رسمیت می‌شناسد. در عهد_جدید[۲] نیز چند متنِ مورد اختلاف از این نوع هست. آپوکریف عهد عتیق مشتمل است بر: اِسدراس[۳] اول و دوم؛ طوبیت[۴]؛ یودیت[۵]؛ افزوده‌های اِستر[۶]؛ حکمت سلیمان[۷]؛ کتاب سیراخ یا کتاب کلیسا[۸]؛ باروخ[۹]؛ رسالۀ اِرمیا[۱۰]؛ غزل سه‌ طفلان؛ شوشَنّا[۱۱]؛ بعل و اژدها[۱۲]؛ دعای مَنَسّی[۱۳]؛ و مَکابیان[۱۴] اول و دوم. آپوکریف عهد جدید مشتمل بر: انجیلِ[۱۵] تألیف حدود ۱۵۰م؛ مکاشفۀ یوحنا[۱۶] (قدیم‌تر از انجیل یاد شده)؛ اعمال پطرس[۱۷] (ح ۲۰۰م)؛ انجیل سنت توماس[۱۸] (قرن ۲م) که دربارۀ کودکی عیسی مسیح و معجزه‌های منسوب به آن دوره است؛ اعمال پولس[۱۹] (و تِکلا[۲۰]) که پاره‌های اثری است از حدود ۱۶۰م؛ نخست انجیل یوحنا[۲۱] که زندگی‌نامۀ عامه‌پسندی دربارۀ مریم_عذرا[۲۲]ست متعلق به حدود ۱۵۰م؛ معراج مریم عذرا[۲۳] (ح قرن ۴م) که روایتی افسانه‌ای از مرگ و زنده‌شدن اوست؛ رساله‌های خداوند ما و اَبگار[۲۴] که قصه‌ای متعلق به قرن ۳م است؛ و آگرافا[۲۵]، مجموعۀ سخنانی منتسب به عیسی که در عهد جدید نیامده‌اند اما برخی از آن‌ها ممکن است اصالت داشته باشند. در آثار آپوکریفی احتمالاً روایت‌های صحیحی نیز آمده است. نیز ← کتاب مقدس

 


 1. Old Testament
 2. New Testament
 3. Esdras
 4. Tobit
 5. Judith
 6. Esther
 7. Wisdom of Solomon
 8. Ecclesiasticus
 9. Baruch
 10. Letter of Jeremiah
 11. Susannah
 12. Beland the Dragon
 13. Prayer of Manasses
 14. Maccabees
 15. Protevangelium
 16. Revelation
 17. Acts St Peter
 18. St Thomas
 19. Paul
 20. Thecla
 21. James
 22. Virgin Mary
 23. Assumption of Mary
 24. Abgar
 25. Agrapha