سند، رود

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 14:35, 9 October 2023 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

سِنْد، رود (Indus)

سِنْد، رود

(به یونانی: ایندوس) رودی در آسیا. از تبت[۱] سرچشمه می‌گیرد و پس از طی ۳,۱۸۰ کیلومتر به دریای عرب[۲] می‌ریزد. در ۱۹۶۰، استفاده از آب‌های این رود به‌همراه پنج ریزابۀ آن بین هند و پاکستان تقسیم شد. در هزاره‌های ۳ و ۲پ‌م، تمدن درۀ سِند[۳] در مراکزی همچون هاراپا[۴] و موهنجو دارو[۵] شکوفا شد. سند از کوه‌های کایلاس[۶] در تبت، نزدیک سرچشمه‌های براهماپوترا[۷]، ساتلج، و گاگرا[۸]، سرچشمه می‌گیرد و بیش از ۸۰۰ کیلومتر در سمت شمال غربی از تبت و سپس کشمیر[۹]، بین رشته‌کوه‌های لاداخ[۱۰] و زنسکر[۱۱]، می‌گذرد. شیوک[۱۲]، مهم‌ترین ریزابۀ بخش علیای آن، در این‌جا به سند می‌پیوندد. سپس سند در جهت جنوب غربی جریان می‌یابد و وارد پنجاب[۱۳] می‌شود و در آتوک رود کابل[۱۴]، از افغانستان، به آن می‌پیوندد، پس از ۱۶۰۰ کیلومتر در سمت جنوب غربی روان می‌شود و در حدود ۸۰کیلومتری جنوب کراچی[۱۵] به دلتای خود می‌ریزد.

 

  1. Tibet
 2. Arabian Sea
 3. Indus Valley civilization
 4. Harappa
 5. Mohenjo Daro
 6. Kailas Mountains
 7. Brahmaputra
 8. Ghaghara
 9. Kashmir
 10. Ladakh
 11. Zanskar
 12. Shyok
 13. Punjab
 14. Kabul River
 15. Karachi